Uppdrag till mig

Har du ett uppdrag där jag kan göra en insats?

Ett skriv-uppdrag, en föreläsning eller en arbetslags-diskussion?

Det jag och min familj har gått igenom har försatt oss i många, minst sagt, tuffa situationer. Men det har också givit oss ovärderliga erfarenheter. Jag tänker att det vi erfarit kan vara till nytta för andra. För vårdpersonal, politiker, habiliterings-center, föräldrar och andra anhöriga. Jag hoppas det!

Jag har inte alla svar! Däremot har jag själv haft många frågor, som ingen kunnat ge svara på. Så hur man orkar kämpa och hitta sina egna svar, det vet jag en hel del om.

Nedanstående punkter är några förslag på ämnen jag gärna delar med mig kring.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du vet ett forum där vår story kan komma till nytta.

 • ”På djupt vatten utan flytväst” – den första tiden som förälder till ett sjukt barn
 • Hjältarna – de som vågade kliva in och som verkligen gjorde skillnad
 • Att hantera livet med assistenter i sitt hem dygnet runt
 • Att knyta an till sitt svårt sjuka barn
 • Att räcka till för det sjuka barnets syskon
 • Par-relationen – var får kärleken plats i krisen och arbetsfördelningen?
 • Relationen till släkt och vänner
 • ”Nycklar” – att ta hand om sin egen hälsa
 • Att se framsteg och kunna glädja sig åt dem, även om de är små
 • Tecken-kommunikation – allt att vinna på att börja tidigt!
 • Ät-träning – en svår balansgång!
 • Habiliteringen – vad de gör bra och vad jag önskar att de gjorde bättre
 • Hjälpmedel i hemmet
 • Dagis med personlig assistent
 • Barnets kamrat-relationer
 • Att våga och orka leva ett ”vanligt” liv med ovanliga förutsättningar
 • Cancerbesked som förälder till små barn
 • Cancer-behandling – att ta sig igenom
 • Prata med barnen!

Du når mig på

pernilla@kipping.se